Välkommen Aktuellt Inspiration Så här arbetar vi Tjänster Insight coach Referenser Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi

Coaching

Hela poängen med coaching är att ta reda på vad du vill och sedan finna dina vägar att nå detta. Coaching är en aktiv process där du med hjälp av coachens frågor hittar svaren inom dig själv.

 

När du har definierat dina mål med hjälp av coachens frågor är det dags att skapa själva förändringen. Förändringen tar olika lång tid beroende på vad du vill uppnå och vilka hinder du behöver undanröja. Här arbetar coachen med olika metoder och verktyg för att föra dig framåt. Du blir mer medveten om dina möjligheter. Du får stöd för att förstärka dina styrkor och resurser. För att få bästa resultat är hemuppgifter en viktig del i coachingen. Coaching är till för dig som är redo att gå från tanke till handling.

 

Första mötet

Du bokar in ett första möte där vi lär känna varandra. Vi går igenom ett antal praktiska frågor samt vilka grundregler och förutsättningar som ska gälla.

 

Sätt mål

Att sätta meningsfulla mål som fyller dig med inspiration och engagemang kan ta lite tid. Här skall du drömma lite grann. Drömmar får en ny och spännande verklighet att öppna sig. Hur många träffar vi avsätter på detta steg kan variera men 2 - 3 träffar brukar vara lagom.

 

Förändringen

Här fokuserar vi på att sätta din plan i verket för att nå dina mål. Vi arbetar mot målen steg för steg och hantera situationer som dyker upp på vägen.

 

Mellan träffarna kan du via telefon eller e-post ställa frågor eller få inspiration. Du arbetar med hemuppgifter och inspirationsmaterial som inslag i handlingsplanen som ska ta dig till målen.

 

Är coaching något för dig?

Är du osäker på om coaching är något för dig så kontakta Insight coach för att boka in ett kostnadsfritt prova på samtal.

 

NLP

NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, är en beteende-psykologisk modell. Inom NLP studeras tre områden:

  • Tankar - Hur vi tänker
  • Känslor - Hur vi använder språket och hur det påverkar oss
  • Handlingar - Hur vi ordnar våra handlingar för att nå våra mål

Genom att använda NLP i vår coaching får vi tillgång till kraftfulla och enkla modeller. Modellerna lyfter fram både dina hinder och dina styrkor.

 

Både hinder och styrkor kan upplevas som diffusa men genom att lyfta fram och synliggöra dessa blir hindren oftast mindre och tydligare samtidigt som vi verkligen ser potentialen i våra styrkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Insight coach, telefon 070-453 61 38, e-post maria@insightcoach.se