Välkommen Aktuellt Inspiration Så här arbetar vi Tjänster Insight coach Referenser Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Tjänster

Coaching


För ledare

Coaching är utmärkt för dig som vill utforska och utveckla ditt personliga ledarskap och för dig som vill finna lösningar på specifika utmaningar t.ex.

  • Hög arbetsbelastning
  • Motivera personal
  • Bygga team
  • Finna balans mellan yrke och privatliv

För medarbetare

Du trivs med din karriär men känner att du skulle vilja förändra något t.ex.

  • Framhäva dig mer och finna din plats
  • Finna dina styrkor inför lönesamtal och/eller utvecklingssamtal
  • Finna balans mellan yrke och privatliv

Karriär

Är det dags att sadla om eller att starta eget då är coaching perfekt för dig. Med hjälp av coaching kan du utforska vad du skulle vilja göra istället och vilka vägar som passar dig för att nå dit.

 

Personlig utveckling

Hur vill du leva ditt liv för att det ska bli ditt bästa liv? Personlig utveckling handlar om att ta reda på vem du är, vad du vill och för att finna dina personliga styrkor.

 

Upplägg

Insight coach arbetar med olika upplägg anpassat till klienten. Vi erbjuder bland annat färdiga paket med 5 - 10 träffar eller månadsabonnemang.

 

Ett exempel på upplägg kan vara 10 coachingträffar med 2 - 4 veckors mellanrum. Mellan träffarna håller klient och coach kontakt via mail och telefon. Fördelen med detta upplägg är att klienten får tid mellan träffarna att verkligen jobba med de uppgifter man kommer överens om. Om klienten kör fast har han/hon möjlighet att få hjälp via mail och/eller telefon. Detta innebär att de förändringar och utvecklingsområden man kommer fram till ges tid att bearbetas och klienten får en djup och varaktig personlig och professionell utveckling.

 

Metod

På coachingträffarna använder vi oss av olika modeller som finns i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering). Dessa modeller gör att man, liksom framgångsrika idrottspersoner, kan se sig ha passerat mållinjen redan innan startskottet går. Detta innebär för dig som klient att du i god tid har förutsett vart du vill komma, vilka hinder som kan dyka upp på din väg och vilka resurser du har inom dig för att kunna övervinna hindren och nå framgång.

 

Kontakta oss för prisuppgift och upplägg eller för att boka in ett första gratis möte.

 

 

Utbildning


Utbildning i utvecklande ledarskap

Insight coach samarbetar med UL-handledarna Anna Bjuggelius och Anders Ohlsson med ett utbildningspaket för ledare. Mer information kring konceptet Utvecklande Ledarskap laddar du ner via länken www.fhs.se/upload/Utbildning/Kurser/ul/broschyr-ul.pdf

 

För mer information, kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

 

Insight coach, telefon 070-453 61 38, e-post maria@insightcoach.se